Дипломын мэдээлэл шалгах

Дипломын дугаар

Жишээ: D201212345

Регистрийн дугаар

Жишээ: УХ88041507

Төгссөн тухай тодорхойлолт авах,
B байр, 901 тоотоос даваа, мягмар, пүрэв гарагуудад ажлын цагаар хандах

Диплом, хавсралтыг үрэгдүүлсэн бол дахин авах
Бүртгэл мэдээллийн төв, А байр 201 тоот, утас 70151756 даваа, мягмар, пүрэв гарагуудад ажлын цагаар хандах

Өргөдөл татаж авах

registrary@ufe.edu.mn