СЭЗИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн зөвлөл

Эрдмийн зөвлөлийн дарга:
СЭЗИС-ийн ректор Б.Мөнхбаяр

Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга:
Ахисан түвшний сургалт, судалгаа хариуцсан проректор, доктор, профессор Ж.Батхуяг

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүд:

Судалгаа, эрдэм шинжилгээний хороо
 • СЭЗИС-ийн Удирдах зөвлөлийн дарга, Глобал эдийн засгийн судалгааны хүрээлэнгийн ерөнхий захирал P.Амаржаргал
 • ШУТИС-ийн Бизнесийн ахисан түвшний сургуулийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, доктор Ч.Баасандаш
 • Хамтын ажиллагаа, бизнес хөгжлийн хүрээлэнгийн захирал доктор, профессор Д.Батжаргал
 • Экономиксийн тэнхимийн профессор, доктор Ц.Батсүх
 • ШУТИС-ийн Бизнесийн ахисан түвшний сургуулийн захирал, доктор, профессор Г.Баттүвшин
 • Салбар дундын тэнхимийн дэд профессор, доктор Г.Батхуяг
 • Санхүү, аж ахуй хариуцсан проректор, доктор С.Бямбахорлоо
 • Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн профессор, доктор Д.Гэрэлмаа
 • Глобал эдийн засгийн судалгааны хүрээлэнгийн хүндэт профессор, Эдийн засгийн шинжлжх ухааны доктор, профессор Ц.Даваадорж
 • АШУҮИС-ийн Эрдмийн сургуулийн захирал, доктор Б.Дамдиндорж
 • Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн ахлах багш, доктор Б.Идэрсүрэн
 • ХААИС-ийн дэд профессор, доктор С.Лхагвасүрэн
 • Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн профессор, доктор Т.Цэнд-Аюуш

Хөтөлбөрийн агуулга, аргазүйн хороо
 • Олон улсын нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн мэргэшсэн сургуулийн дэд профессор, доктор Б.Авирмэд
 • Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны захирал, доктор Ж.Ариунболд
 • Экономиксийн тэнхимийн профессор, доктор П.Гантөмөр
 • Гадаад хэлний институтын ахлах багш, доктор Ё.Доржсумъяа
 • Хэрэглээний математик, статистикийн тэнхимийн профессор, доктор Ч.Наранчимэг
 • Соёл иргэншил, аялал жуулчлалын тэнхимийн эрхлэгч, доктор С.Норжинлхам
 • Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн дэд профессор, доктор Т.Оюунгэрэл
 • Санхүү, удирдлагын тэнхимийн эрхлэгч, доктор, профессор З.Оюунцацрал
 • Хамтын ажиллагаа, бизнес хөгжлийн хүрээлэнгийн захирал доктор, профессор Ж.Сүхбаатар
 • Ахисан түвшний сургалтын албаны дарга, доктор,профессор С.Түвшинзаяа
 • Эрх зүйн тэнхимийн ахлах багш, доктор Л.Хаш
 • Гадаад хэлний институтын эрхлэгч, доктор,профессор Ж.Энхболд
 • Мэдээллийн системийн менежментийн тэнхимийн ахлах багш, доктор Л.Эрдэнэсайхан

СЭЗИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн журам

>> Үзэх