Алсын хараа, эрхэм зорилго

Алсын хараа:

Даян дэлхийн тогтвортой хөгжил, эх орныхоо өрсөлдөх чадварт үнэ цэнэтэй хувь нэмэр оруулах манлайлагчдыг бэлтгэнэ.

Эрхэм зорилго:

Олон улсын жишигт нийцсэн, дижитал, энтрепренер их сургууль болсон байна.

Уриа:

Эрхэм баян эрдэм

Үнэт зүйлс:

  • Судалгаа сургалтын төгөлдөршил
  • Эрдмийн эрх чөлөө, энтрепренер сэтгэлгээ
  • Зарчимч түншлэл
  • Ирээдүйдээ итгэлтэй хамт олон
  • Сайн засаглал