Тэтгэлэг

Суралцагчийн дүнгийн голчийн үзүүлэлт аливаа тэтгэлэгт хөтөлбөрийн үндсэн шалгуур үзүүлэлт болдог бөгөөд тэтгэлэгт хөтөлбөр бүр өөр өөрийн онцлог, зорилгоос шалтгаалан тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материалын хувьд харилцан адилгүй байна.

СЭЗИС-д сайн суралцаж, эрдэм шинжилгээ, судалгаа, олон нийтийн ажилд амжилт гаргаж буй оюутнуудын сурах бололцоог хангах, тэднийг дэмжих зорилгоор гадаад дотоодын олон байгууллага, хувь хүмүүс тэтгэлэг олгодог.

Амжилттай суралцагчдыг дэмжих тэтгэлэг:
 • СЭЗИС-ийн ректорын нэрэмжит тэтгэлэг
 • Оюутны солилцооны хөтөлбөрүүд
 • Засгийн газар, Боловсролын зээлийн сангийн тэтгэлэг,  гадаадад суралцах боломжууд
 • Аж ахуй нэгж байгууллага болон сангийн тэтгэлэг

Ректорын нэрэмжит тэтгэлэг

 1. СЭЗИС-д амжилттай суралцаж буй бакалаврын түвшний өдрийн хөтөлбөрийн оюутан байх
 2. Хоёр улирал дараалан тус бүр 15-аас багагүй багц цагийн хичээл судалсан байх бөгөөд доорхи шалгуурын хангасан оюутанд сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг олгодог. Үүнд:
 • Сурлагын амжилт: УГД нь 3,4 – 3,59 бол 25 хувь
  УГД нь 3,6 – 3,79 бол 50 хувь
  УГД нь 3,8 – 4,00 бол 100 хувь
 • Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний ажилд оролцсон байх
 • Сургуульдаа хувь нэмэр оруулах: сайн үйл санаачлан гүйцэтгэх, сургуулийн алба, нэгж, номын санд ажиллах /оюутан зөвлөх, хөтөч оюутан, туслах оюутан гэх мэт/


Тэтгэлэгийн нэр Тэтгэлэг зарлах хугацаа Мэдээлэл авах холбоос
Монгол улсын ерөнхийлөгчийн нэрэмжит тэтгэлэг 10 сард https://mecss.gov.mn/page/43/
Монгол улсын ерөнхий сайдын нэрэмжит тэтгэлэг 10 сард https://mecss.gov.mn/page/43/
СЭЗИС-ийн ректорын нэрэмжит тэтгэлэг 3 болон 10 сард https://infosys.ufe.edu.mn
Ernst&Young компанийн нэрэмжит тэтгэлэг 5 сард https://www.ey.com/mn/en/home
Зориг сангийн нэрэмжит тэтгэлэг 9 сард http://zorigsan.mn/mn/
Бадраа сангийн нэрэмжит тэтгэлэг 10 сард 99290563
Голомт банкны нэрэмжит тэтгэлэг 9 сард https://www.golomtbank.com/
Хаан банкны нэрэмжит тэтгэлэг 9 сард https://www.khanbank.com/mn/personal
Хектор&Батжаргал сан 10 сард 70120450

Тэтгэлэг авсан оюутнууд