СЭЗИС-ийн оюутнууд

Оюутны гаргасан амжилтуудаас

Academic years Уралдаан тэмцээн Гаргасан амжилт
Багаар Хувийн дүн
2015-2016 Татварын олимпиад 1-р байр
19 дэх НББ-ийн олимпиад 1-р байр 3-р байр – 1
6-р байр – 1
7-р байр – 1
8-р байр – 1
2016-2017 20 дахь НББ-ийн олимпиад 1-р байр 1-р байр - 3
Academic years Уралдаан тэмцээн Гаргасан амжилт
Багаар Хувийн дүн
2012-2013 Улсын анхдугаар санхүүгийн олимпиад SFV баг - 1-р байр
IFE баг – 2-р байр
2-р байр – 1
3-р байр – 1
Улсын 2 дахь банкны олимпиад TPO - 1-р байр 1-р байр – 1
3-р байр – 1
5-р байр – 1
2013 – 2014 Улсын 2 дахь санхүүгийн олимпиад Prima баг – 1-р байр
Athena баг - 2-р байр
1-р байр - 1
2-р байр – 2
Улсын 3 дахь банкны олимпиад 2-р байр – 1
2014 – 2015 Улсын 3 дахь санхүүгийн олимпиад Jow Dones баг - 1-р байр 1-р байр - 1
2-р байр – 2
Улсын 4 дэх банкны олимпиад IFE баг – Эрсдэлийн менежментээр шилдэг баг 1-р байр – 1
Бизнесийн сорил IFE баг – 1-р байр 1-р байр – 1
2015 – 2016 Улсын 4 дэх санхүүгийн олимпиад Y-Nots баг – 2-р байр
IFE баш – 3-р байр
2-р байр – 1
3-р байр – 1
Доктор Ц.Аюурзаны нэрэмжит улсын анх дугаар санхүүгийн олимпиад IFE баг – 1-р баг 2-р байр – 1
3-р байр – 1
Улсын 5 дахь банкны олимпиад IFE 2 – 1-р байр 1-р байр – 1
3-р байр – 1
2016 - 2017 Улсын 5 дахь санхүүгийн олимпиад UFE Simulators – 3-р байр 2-р байр – 1
CFA Research Challenge Competition UFE баг – 2-р байр
Улсын 6 дахь банкны олимпиад IFERAS – 1-р баг 1-р баг – 1
2-р баг – 1
Academic years Уралдаан тэмцээн Гаргасан амжилт
Багаар Хувийн дүн
2011 – 2012 Улсын IT олимпиад 2-р байр
2012 – 2013 Улсын IT олимпиад 2-р байр
2013-2014 Улсын IT олимпиад 3-р байр
2014 – 2015 Улсын IT олимпиад 2-р байр
Улсын хүний нөөцийн олимпиад Тусгай байр
2015-2016 Улсын IT олимпиад 2-р байр
Улсын хүний нөөцийн олимпиад 3-р байр
2016-2017 Улсын IT олимпиад 1-р байр
Улсын хүний нөөцийн олимпиад 1-р байр
Academic years Уралдаан тэмцээн Гаргасан амжилт
Багаар Хувийн дүн
2014-2015 Улсын математикийн олимпиад 2-р байр
3-р байр
2014-2015 Улсын математикийн олимпиад 2-р байр
3-р байр
2016-2017 Улсын математикийн олимпиад 2-р байр 2-р байр
Academic years Уралдаан тэмцээн Гаргасан амжилт
Багаар Хувийн дүн
2015-2016 “Ажил эрхлэлт болон цагийн ажил 2015” оюутны эрдэм шинжилгээний хурал 1-р байр,
2-р байр
2016-2017 “Залуу сэтгэл зүйч 2017” оюутны эрдэм шинжилгээний хурал 3-р байр
2016-2017 “СЭЗИС-ийн оюутны эрдэм шинжилгээний хурал” 3-р байр
Academic years Уралдаан тэмцээн Гаргасан амжилт
Багаар Хувийн дүнгээр
2017-2018 Б.Батбаяр - Ж.Цэвээний нэрэмжит судалгааны хурал 4-р байр
2017-2018 М.Оюу-Эрдэнэ, Бизнемийн эрх зүй эрдэм шинжилгээний хурал 1-р байр
2016-2017 А.Билгүүн, СЭЗИС-ийн эрдэм шинжилгээний хурал 3-р байр
2016-2017 А.Билгүүн, Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хурал 1-р байр
2016-2017 М.Оюу-Эрдэнэ, Парламентийн мэтгэлцээн 2-р байр
2016-2017 М.Оюу-Эрдэнэ, Эрдмийн од Алтан медаль
2016-2017 М.Оюу-Эрдэнэ, арламентийн мэтгэлцээн 3-р байр
Academic years Уралдаан тэмцээн Гаргасан амжилт
Багаар Хувийн дүнгээр
2017-2018 Tugul-Erdene Batzorig – ACCA program, the second–year student. National English Speech competition: entitled “What is a cause you would like to fight for or already support?” organized by National University of Mongolia second place
2017-2018 Tungalag.A – Undergraduate program student Olympiad for Accounting English organized by Mandakh Burtgel University second place
2017-2018 Tuvshinsaikhan.B – ACCA program student Olympiad for Accounting English organized by Mandakh Burtgel University third place
2015-2016 “BMF” IFE Team Mongolia International Business English Olympiad first place
2015-2016 “RNC” IFE Team Mongolia International Business English Olympiad third place