"Economic Analytica" улс төрийн эдийн засаг судлалын сэтгүүл

2018/10/01

СЭЗИС-ийн Глобал эдийн засгийн судалгааны хүрээлэн Монгол Улсын өмнө тулгамдаад буй эдийн засгийн асуудлуудад дүн шинжилгээ хийж, судалгааны ажлуудыг хүргэх замаар нийгэм, олон нийтэд эдийн засгийн шинжлэх ухаан, боловсролыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилго бүхий "Economic Analytica" улс төрийн эдийн засаг судлалын сэтгүүлийг эрхлэн гаргаж байна.

Сэтгүүлийн дугааруудад “Төсөв, төсвийн бодлого”, “Татвар, татварын бодлого”, “Бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагаа” зэрэг сэдвийн хүрээнд нийтлэгдэн, салбарын мэргэжилтнүүдийн байр суурь, эрдэмтэн судлаачдын судалгаа, шинжилгээний бүтээл олны хүртээл боллоо.

Харилцах утас: 7000-8085