Төгссөн тодорхойлолт авах хүсэлт илгээх

Санамж: Хувийн мэдээллээ үнэн зөв, гүйцэт бөглөнө үү. Хүсэлт хүлээн авснаас хойш ажлын 2 хоногийн дотор хариу мэдэгдэнэ.


Үрэгдүүлсэн диплом, хавсралтыг дахин авах

Та дараах маягтыг татан авч бөглөөд авч ирнэ үү.

Өргөдөл татаж авах

Холбоо барих хаяг:

СЭЗИС, А байр 201 тоот, Бүртгэл мэдээллийн төв

Утас: 70008085